Tillbaka till Grunddata

 

Adresser, egna

 

Adresstyper
Skapa koppling mellan adresstyp och adress
Ändra koppling mellan adresstyp och adress
Ta bort koppling mellan adresstyp och adress

E-postadresstyper
Skapa koppling mellan e-postadresstyp och e-postadress
Ändra koppling mellan e-postadresstyp och e-postadress
Ta bort koppling mellan e-postadresstyp och e-postadress

Tips

I detta grunddatafönster presenteras kopplingarna för de adresser och e-postadresser som används i bibliotekets kommunikation med låntagare och långivande bibliotek (fjärrlån).
Här kan du lägga till, ändra och ta bort kopplingar på kontoorganisations- och enhetsnivå. Adresserna läggs in i grunddatafönstret Adresser.
Observera att det måste finnas kopplingar här för att kunna skriva ut de olika meddelandeformaen. Om det till exempel saknas koppling till adresstypen Avs räkning så går det inte att förhandsgranska eller skriva ut räkningar.

Adresstyper

Adresstyperna och deras funktion:

Avs krav innebär att adressen som väljs i fältet Adress används som avsändaradress i kravbrevet som skickas till låntagarna via brev eller e-post. (Observera att detta gäller vad som står i brevet, anvisningar om vilken e-postavsändare som anges i Från-fältet hittar du under rubriken E-postadresstyper.)

Avs reservationsmeddelande innebär motsvarande på reservationsmeddelanden.

Kontaktadress, onlinebetalning (tilläggsmodul) innebär att adressen som väljs i fältet Adress visas i Arena och BOOK-IT PUB under rubriken Mottagare i samband med transaktionen.

Fjärrlån leveransadress innebär motsvarande vid beställning av fjärrlån.

Avsändare räkning används som avsändaradress på räkningar och räkningspåminnelser

Besöksadress används för olika typer av kvitton. Se Fritext under Adresser.

Skapa koppling mellan adresstyp och adress

Gör så här för att skapa koppling mellan adresstyp och adress:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Adresser, egna
3. Välj i listrutan Organisation den kontoorganisation eller enhet som du vill lägga till adressinformation för
4. Klicka på Lägg till under visningsfönstret Adresser
5. Välj Adresstyp i listrutan
6. Välj Adress i listrutan. Genom att klicka på knappen med tre prickar [...] kommer du in i grunddatafönstret Adresser och kan här ändra eller lägga till adresser vid behov. Om adresstypen är Besöksadress kan den aktuella adressens fält Fritext användas för till exempel öppettider eller annan biblioteksspecifik information (se också Grunddata | Cirkulation | Meddelandemallar).
7. Klicka på OK
8. Klicka på Spara eller OK

Ändra koppling mellan adresstyp och adress

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Adresser, egna
3. Välj i listrutan Organisation den kontoorganisation eller enhet som du vill ändra koppling mellan adresstyp och adress för
4. Markera aktuell Adresstyp i visningsfönstret Adresser
5. Klicka på Ändra
6. Välj Adress i listrutan
7. Klicka på OK
8. Klicka på Spara eller OK

Ta bort koppling mellan adresstyp och adress

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Adresser, egna
3. Välj i listrutan Organisation den kontoorganisation eller enhet som du vill ta bort koppling mellan adresstyp och adress för
4. Markera aktuell Adresstyp i visningsfönstret Adresser
5. Klicka på Ta bort
6. Klicka på Spara eller OK
 

E-postadresstyper


Till resp. e-postadresstyp ska du koppla en användare som ska ha e-postadress angiven. Detta kan göras på konto-organisationsnivå, varvid det visas på enhetsnivå att adressen ärvs från konto-organisationsnivån. Vissa e-postadresstyper är viktiga att ha på enhetsnivå, till exempel Reservationer eftersom svar på reservationsmeddelanden från låntagare går till angiven adress, medan vissa adressen bör finnas på konto-organisationsnivå (se Tips nedan).

E-postadresstyperna och deras funktion:

Ekonomi. Används som mottagare vid återlämning/omsättning av exemplar på räkning och mottagare av status för onlinebetalning. Används som avsändare och svarsmottagare på räkningar. För tilläggsmodulen BOOK-IT Eco används adressen om meddelande inte gått iväg till externt ekonomisystem på grund av fel i inställningarna.

E-post, avsändare. Används vid återlämning/gallring av exemplar på räkning, status för orderbekräftelse, status för onlinebetalning, rensning av låntagarstatistik, mejl om återställning av llösenord och för statusmejl vid de automatiserade jobben. Används om 1:a handsalternativet saknas vid:  felrapport, krav, e-post från periodikamodulen, reservationsmeddelanden, räkningar, e-post via menyalternativet Verktyg, övertidsvarning. Används om även 2:a handsalternativet saknas vid: borttag av fjärrlånereservation, fjärrlåneansökan och Årsstatistik.

E-post, mottagare. Används om 1:a handsalternativet saknas som: mottagare vid borttag av fjärrlånereservation, felrapport, gallring av räkningsexemplar, status för orderbekräftelse, återlämning av räkningsexemplar, fjärrlåneansökan, status för onlinebetalning. Används i tredje hand som mottagare av status för Årsstatistik samt för status för rensning av låntagarstatistik.

E-post, no_reply. Per konto-organisation behövs en adress av typen E-post, no_reply - om tvåfaktorautentisering ska tillämpas .En autentiseringskod skickas med en no_reply-adress om aktuell användare har markerats för tvåfaktorsautentisering vid inloggning.

E-post, svar. Används som svarsmottagare vid återlämning/gallring av exemplar på räkning, status för orderbekräftelse, rensning av låntagarstatistik, årsstatistik, övertidsvarning, Onlinebetalning i Arena och BOOK-IT PUB samt för statusmejl för de automatiserade jobben. Används om 1:a handsalternativet saknas som svarsmottagare vid borttag av fjärrlånereservation, felrapport, fjärrlånebeställning, krav, e-post från periodikamodulen, reservationsmeddelande, räkning, e-post via menyalternativet Verktyg och fjärrlåneansökan.

Fjärrlån. Mottagare vid borttag av fjärrlånereservation. Används som avsändare vid fjärrlånebeställning. Användaruppgifterna som kopplas till denna e-postadresstyp används även vid fjärrlånebeställning i pappersformat, och namn och telefonnummer skrivs ut.

Inköp. Mottagare av status för orderbekräftelse.

Hämtningsbeställning. Används inte.

Krav. Används som avsändare och svarsmottagare vid krav. Vid gallring av exemplar på räkning (i Mängd exemplar vid gallring av enstaka exemplar) skickas mejl till kravansvarig.  Används också som avsändare vid övertidsvarning, och som mottagare för rapport om automatiska körningar av övertidsvarningar och för automatisk genering/utskick av krav.

Används också som avsändare vid övertidsvarning, och som mottagare för rapport om automatiska körningar av övertidsvarningar och för automatisk genering/utskick av krav. Vid gallring av exemplar på räkning skickas e-brev till Krav-ansvarig.

Periodika. Används som avsändare och svarsmottagare vid e-post från periodikamodulen.

Reservationer. Används som avsändare och svarsmottagare vid reservationsmeddelanden och som mottagare för rapport om automatiska rensningar av utgångna reservationer, automatiska utskick av reservationsmeddelanden samt meddelande om en låntagare har tagit bort en infångad reservation i Arena eller BOOK-IT PUB.

Systemansv. Används som mottagare av felrapporter.Till exempel skickas mejl till denna adress och automatisk gallring  av bestånd i Libris misslyckas.  Används om 1:a handsalternativet saknas som mottagare av status för rensning av låntagarstatistik, status för Årsstatistik, status för onlinebetalning; e-post via Verktyg använder inställningen på kontoorganisationsnivå för Mottagare.

Skapa koppling till e-postadress

Gör så här för att skapa koppling till e-postadress:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Adresser, egna
3. Välj i listrutan Organisation den kontoorganisation eller enhet som du vill lägga till koppling till e-postadress för
4. Klicka på Lägg till undre fönstret E-postadresser
5. Välj Kontakttyp i listrutan
6. Välj Användare i listrutan. När du väljer användare innebär det att det är dennes e-postadress som används för kontakttypen ifråga
7. Klicka på OK
8. Klicka på Spara eller OK

För att kontrollera uppgifterna om de befintliga användarna eller för att skapa en helt ny, klicka på tilläggsknappen knappen med tre prickar [...], se Användare.

Ändra koppling till e-postadress

Gör så här för att ändra koppling till e-postadress:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Adresser, egna
3. Välj i listrutan Organisation den kontoorganisation eller enhet som du vill ändra koppling till e-postadress för
4. Markera aktuell rad i visningsfönstret E-postadresser
5. Klicka på Ändra
6. Välj Användare i listrutan
7. Klicka på OK
8. Klicka på Spara eller OK

Ta bort koppling till e-postadress

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Allmänt | Adresser, egna
3. Välj i listrutan Organisation den kontoorganisation eller enhet som du vill ta bort koppling till e-postadress för
4. Markera aktuell rad i visningsfönstret E-postadresser
5. Klicka på Ta bort
7. Klicka på OK
8. Klicka på Spara eller OK

Tips

Du kan skapa användare som enbart används som för att kunna koppla till en viss allmän e-postadress, till exempel biblioteket@almtuna.se.

Om du inte behöver skilja mellan de olika e-postadresstyperna räcker det om du kopplar användare till E-post, avsändare, E-post mottagare samt E-post, svar.

Om ni använder sms-meddelanden måste det finnas adresser på konto-organisationsnivå för E-post, avsändare, E-post mottagare, E-post, svar samt Systemansvar.

Tillbaka till Grunddata