Funktionsbeskrivning: Axiell Pay with Swish  (tilläggsmodul)

Övergripande beskrivning

Med Axiell Pay med Swish kan låntagaren betala avgifter som skapats i BOOK-IT via bibliotekets webbplats Arena. Hen kan använda online-betalning med bankkort eller den mobila betalningstjänsten Swish.

Bibliotekspersonalen i disken kan också ta emot betalningar via Swish. Betalningsförfrågan initieras från fliken Skulder i fönstret Låntagarinformation och låntagaren ombeds öppna sin Swish-app. När låntagaren bekräftat betalningen stryks skulden automatiskt från låntagarkontot.

 

Funktioner för Swish

När modulen är öppnad gäller följande: 

Ny knapp i fliken Skulder i Låntagarbilden, Swish-betalning.

När du klickar på Swish-betalning öppnas en dialog där låntagarkontots alla telefonnummer och e-postadresser visas. Telefonnumret används för att skicka en betalningsförfråga och e-postadressen för kvitto på betalningen. Dessa uppgifter kan även ändras i detta läge, i syfte att skicka betalningsförfrågan till en annan telefon än låntagarens.

Om låntagaren vill ha kvitto på betalningen måste det finnas en e-postadress i dialogrutan och kryssrutan Kvitto via e-mail ska vara markerad

Klicka sedan på Genomför Swish-betalning och be låntagaren öppna sin Swish-app. När låntagaren godkänt betalningsförfrågan stryks skulden automatiskt från låntagarkontot.

Betalningen bokförs i Betalningar i fliken Skulder .

Förberedelser för Swish

Teckna avtal med banken om Swish Handel och meddela Axiell Support det Swishnummer du fått. Därefter måste ett certifikat läggas på plats hos Swish, du kommer då få information från Axiell Support om hur detta går till.

 

Funktioner för onlinebetalning

Onlinebetalning ger låntagarna möjlighet att själva betala sina skulder till biblioteket via den publika katalogen. Betalningen sker med kontokort (VISA, MasterCard, Eurocard, American Express, Diners Club) över Internet. 
Transaktionerna sker via Nets eller annat betalningssystem.

Från Mina sidor och menyalternativet Mina avgifter i Arena kan låntagaren markera vilken/vilka av sina skulder han eller hon vill betala, och klickar därefter sig vidare till Nets webbplats där betalningen genomförs. När transaktionen är klar kommer låntagaren tillbaka till Arena där en kvittens visas.

Förberedelser för onlinebetalning

Kontakta Nets för att sluta avtal om inte det redan är gjort genom att skicka e-post till 
ecommerce-sales-se@nets.eu. Nets kontaktar sedan kunden och tecknar ett avtal med Swedbank.
Meddela att ni är kunder hos Axiell. 

Inställningar i BOOK-IT
Förutsättningar för låntagaren
Alla låntagare som vill använda Onlinebetalning måste ha en aktiv e-postadress på sitt låntagarkonto. Om låntagaren inte har det syns inte knappen Betala i Arena/BOOK-IT PUB. 

Administration – Grunddata- Allmänt – Organisationsstrukturer
På konto-organisationsnivå: 
Ange bibliotekets organisationsnummer i fältet Organisationsnummer..

Administration – Grunddata - Allmänt – Adresser, egna
Ny adresstyp, Kontaktadress, onlinebetalning, anges på kontoorganisationsnivå. Denna adress visas i Arena/BOOK-IT PUB under rubriken Betalningsmottagare i samband med transaktionen. 
Cirkulationsparametern Räkningar, ersättningsavgift i låntagarskuldmåste ha värdet 1 om man ska kunna betala räkningar med Onlinebetalning.

Inställningar i Arena

Axiells Support har gjort nödvändiga inställningar för Onlinebetalning och meddelar kund när det går bra att testa funktionaliteten.
Slut på testperioden
När testperioden är slut ska du kontakta Axiells support som avmarkerar kryssrutan för Test.

Resultat av betalningen

Skulden regleras automatiskt på låntagarkontot i klienten i samband med att betalning via Swish eller online har skett. 
Exemplar som blivit betalda med kommer fram då man söker i Mängd Exemplar med status Betald räkning – läs mer nedan under Tips och goda råd

Redovisning/Statistik

Statistikprofilen Betalningsstatistik redovisar betalningarna med aktuell avgiftstyp och betalningssätt Kassa – Swish.

 

Tips och goda råd 

Avgiften som låntagaren swishar kommer in på det bankkonto som Swish-numret är kopplat till. Swish-betalningen i BOOK-IT är ett alternativ till kontanter och behöver hanteras i det lokala kassasystemet om sådant används. 

Exemplar på räkningar som blivit betalda kan du söka upp i Mängd Exemplar för att gallra dem. Sök på status Betald räkning samt ange den enhet exemplaret var placerat/lokaliserat på.  I det här skedet är kopplingen mellan exemplar och låntagare borta. Härifrån kan du sedan gallra exemplaret utan att först återlämna det.
Observera att ett exemplar som har fått status Betald räkning INTE kan användas i cirkulationen. Det måste först gallras, och sedan lokaliseras på nytt.

Om tilläggsmodulen BOOK-IT Eco används för koppling mot externt ekonomisystem och en låntagare har fått extern räkning, så visas skulden i den publika katalogen men den kan inte betalas via Onlinebetalning eller över disk via klienten eller Swish.

Genom att skapa en Betalningsstatistikprofil med variablerna Betalningssätt och Skapande enhet så kan ni hålla reda på vilka enheters skulder som betalas. Skapande enhet gäller utlånande enhet för övertidsavgifter och räkningar. För reservationsavgifter är Skapande enhet där reservationen görs och för meddelandeavgifter gäller den enhet som skriver ut meddelandet.

Om en Online-betalning görs men misslyckas skickas ett mejl om detta till e-postadresstypen Ekonomiansvarig.