Release notes

Release notes 10.2 Här finns senaste upplagan av Release notes 10.2. Observera att dokumentet uppdateras regelbundet när nya funktioner tillkommer eller ändringar görs i version 10.2. Senast...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

Kvalifikatorer MARC21

Kvalifikatorer (MARC21) Kvalifikatorerna gör det möjligt för dig att avgränsa och precisera din sökning i Expertsök. När du använder en kvalifikator i en sökning så talar du därmed om för...

Parameterunderhåll - Systemparametrar

  Systemparametrar Systemparametrarna är gemensamma för hela systemet, det vill säga för alla kontoorganisationer som ingår i installationen. En del av parametrarna ger användaren...

Mängd katalogposter

Mängd katalogposter Introduktion Söka ut poster Bearbeta poster Instruktioner för varje typ av bearbetning Genvägar: Byta objektkod  (gäller endast...

Swish-betalningar

Funktionsbeskrivning: Axiell Pay med Swish  (tilläggsmodul) Övergripande beskrivning Med  Axiell Pay med Swish  kan låntagaren betala avgifter som skapats i...

Import-Låntagare

Låntagare - Import   Med hjälp av låntagarimport  kan man importera uppgifter om låntagare från ett externt system, till exempel Ladok eller ett elevregister, som ProCapita eller...

Låntagare - Import

Låntagare - Import   Du kan testa att ladda upp en fil under  Verktyg | Låntagare – Import.  I fönstret ser du om några låntagaruppgifter hamnat i fel position och behöver...

eHUB

Funktionsbeskrivning eHUB Katalogposter Regelverk Lån Statistik Övergripande beskrivning eHUB är en modul som öppnas av Support mot en avgift. eHUB är navet till enkel...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Organisationsstrukturer

  Tillbaka till Grunddata   Organisationsstrukturer Lägga till kontoorganisationer och enheter Ändra uppgifter om kontoorganisationer och enheter Ta bort...

Behörighet

  Behörighet Ändra behörigheter Övriga fönster FreeLib   Observera: Fönstret Behörighet har fått ett nytt utseende i och med BOOK-IT version 10.2. Fönstret ...

Hantering

Tillbaka till Grunddata Hantering Lägga till regler för hantering av medier Ändra regler för hantering av medier Ta bort regler för hantering av medier I fönstre t Z39.70...

Parameterunderhåll - Cirkulationsparametrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Meddelandemallar

Tillbaka till Grunddata Meddelandemallar Lägga till meddelandemallar Ändra meddelandemallar Ta bort meddelandemallar T ips I fönstret  Meddelandemallar ...

Etikettutskrifter

Etikettutskrifter Systemet erbjuder en enkel rutin för utskrift av ryggetiketter och bibliografiska etiketter. Ryggetiketterna innehåller hyllsignatur från katalogposternas fält 852 h (för...

Funktionsbeskrivning+hjälptext Automatiserade jobb

Automatiserade jobb Övergripande beskrivning Denna funktion användas för att ställa in automatisk körning av vissa rutiner. Körningarna ställs med några undantag (se i listan nedan) in per...

Tillbaka till Grunddata

Låntagare, attribut

Ta bort låntagar-attribut
Ändra inställningar

I detta grunddatafönster har du möjlighet att välja bort fält från låntagarposten. Detta görs per konto-organisation. Försäkra dig om att aktuella fält inte behövs innan du döljer visningen.
Ändringar i detta fönster påverkar fönstren Sök låntagare, Skapa låntagare, Låntagarinformation samt Mängd låntagare.
Under Grunddata | Statistik | Statistikprofiler visas attribut även om de dolts i låntagarinformationen.
Observera om du döljer fält som innehåller värden, så visas dessa igen om du återställer. Det skeer alltså ingen rensning.


Ta bort låntagar-attribut


Gör så här för att ta bort oönskade fält:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagare - attribut... 
3. Välj kontoorganisation
4. Markera de attribut som inte ska visas i låntagarposten.
5. Klicka på Spara eller OK.

Ändra/återställ låntagar-attribut

Gör så här för att ändra eller återställa till grundinställning:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Låntagare - attribut 
3. Välj kontoorganisation
4. Markera/avmarkera kryssrutan för det attribut du vill ändra
Eller
4. Klicka på Återställ.
5. Klicka på  Spara eller OK

Tillbaka till Grunddata