Exportfiler

Exportfiler är ett gränssnitt som innehåller de filer som ska skickas från biblioteket till olika externa databaser. Menyalternativet fungerar som ett visningsfönster där du inte behöver göra några manuella inställningar, såvida du inte vill ta bort en fil, t ex för att annullera en order från inköpsmodulen (se nedan).

Dessa typer av filer presenteras i fönstret Exportfiler:

Katalogpostbeställningar och export av beståndsinformation (lokalisering och gallring) från BURK.

Export av beståndsinformation och katalogposter till DANBIB. Denna typ av transaktioner är inte relevanta för svenska bibliotek.

Export av beståndsinformation till Libris.

LINK-beställningar till BTJ via inköpsmodulen.

Postens e-brev (specialabonnemang).

Beställningar och avbeställningar av SPAR/Navet-uppdatering (specialabonnemang).

Dessa villkor ska vara uppfyllda för att filöverföring till BURK ska fungera:

Systemparametern BIB_SERVICE ska innehålla värdet 1.

Bibliotekets ftp-användare och ftp-lösenord ska anges i Exportfiler.

Enheternas BIBUT ska anges i Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer.


Dessa villkor ska vara uppfyllt för att filöverföring till Libris ska fungera:

Systemparametern LIBRIS_EXPORT ska innehålla värdet 1.

Bibliotekets ftp-användare och ftp-lösenord ska anges i Exportfiler.

Kontoorganisationens sigel ska anges i Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer.


Dessa villkor ska vara uppfyllda för att filöverföringen av LINK-filer till BTJ ska fungera:

Bibliotekets ftp-användare och ftp-lösenord ska anges i Exportfiler.

Enhetens Bibut ska anges i Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer.

Kundnummer ska anges i Grunddata | Förvärv | Orderregler.


Dessa villkor ska vara uppfyllda för att filöverföringen av Postens e-brev ska fungera:

Avsändar-id (fås av Posten IT) ska anges i systemparametern ELETTER_ORIGIN.

Användarnamn (fås av Posten ePP) ska anges i systemparametern ELETTER_USER.

FTP-användare (fås av Posten IT) ska anges i Exportfiler.

FTP-lösenord (fås av Posten IT) ska anges i Exportfiler.

FTP-adress (fås av Posten IT) ska meddelas till Support.

Välj meddelandeformat Postens e-brev för de kravnivåer som önskas i cirkulationsparametern Meddelandesätt.

Avsändarens postnummer måste anges enligt formatet 123 45 under Grunddata | Allmänt | Adresser, egna.

Kontakta Support på Axiell Sverige AB.

Detta villkor ska vara uppfyllt för att filöverföringen till SPAR/Navet ska fungera:

Kryssrutan automatisk SPAR-uppdatering ska vara markerad, på enhetsnivå, i Grunddata | Allmänt | Organisationsstrukturer.

Kontakta Support på Axiell Sverige AB.

De olika typerna av exportfiler presenteras i det vänstra fönstret under rubriken Filtyp.

Namnen på filerna är BURK, DANBIB, exemplar, DANBIB, katalogposter, LIBRIS, LINK-beställning till BTJ, Postens e-brev samt SPAR/Navet.

Knappen Ändra ger dig möjlighet att ändra i de obligatoriska fälten Ftp-användare, Ftp-lösenord samt Beskrivning. Beskrivning är det fält som visas i fönstret med rubriken Filtyper. Här kan du också fylla i Överföringssätt samt Katalog på FTP-värd.

Det högra delfönstret innehåller följande rubriker:

Registreringsdatum, Transaktionstyp, Bibliotekskod, Postidentifierare, Transaktionsinformation, Exporttyp.

Dessa rubriker innehåller olika värden beroende på vilken transaktionstyp det gäller. Transaktionsfilerna skickas ca kl. 21:00, och fönstret töms därmed.

Vid katalogpostbeställning från BURK via inköpsmodulen:

Transaktionstyp:               20
Bibliotekskod:                   Bibut
Postidentifierare:              Titelnummer
Transaktionsinformation:  Ingen

Vid katalogpostbeställning från BURK via lokalisering:

Transaktionstyp:               21
Bibliotekskod:                   Bibut
Postidentifierare:              Titelnummer
Transaktionsinformation:  Ingen

Vid nylokalisering i BURK om exemplaret är det första på enheten:

Transaktionstyp:               31
Bibliotekskod:                   Bibut
Postidentifierare:              Titelnummer
Transaktionsinformation:  Ingen

Vid omlokalisering och gallring i BURK. Vid gallring gäller att det är enhetens sista exemplar:

Transaktionstyp:               32
Bibliotekskod:                   Bibut
Postidentifierare:              Titelnummer
Transaktionsinformation:  Ingen

Vid beställning av SPAR-uppdatering:

Transaktionstyp:              11
Bibliotekskod:                   Bibut
Postidentifierare:              Personnummer
Transaktionsinformation:  Ingen

Vid avbeställning av SPAR-information:

Transaktionstyp:              12
Bibliotekskod:                   Bibut
Postidentifierare:              Personnummer
Transaktionsinformation:  Ingen

Vid nylokalisering i Libris om exemplaret är det första på kontoorganisationen:

Transaktionstyp:               N
Bibliotekskod:                   Sigel
Postidentifierare:              ISBN
Transaktionsinformation:  Ingen

Vid gallring i Libris om exemplaret är det sista på kontoorganisationen:

Transaktionstyp:               D
Bibliotekskod:                   Sigel
Postidentifierare:              ISBN
Transaktionsinformation:  Ingen

Vid LINK-beställning till BTJ:

Transaktionstyp:               22
Bibliotekskod:                   Bibut
Postidentifierare:              0000000
Transaktionsinformation:  XXXXXXXX         Kundnummer (8 tecken)
                                         0000000              Utfyllnad (7 tecken)
                                         XXXXXXXXXXX  Artikelnummer (11 tecken)
                                         XXXX                   Antal exemplar (4 tecken)
                                         XX                       Övrigt 1 (2 tecken)
                                         XX                       Övrigt 2 (2 tecken)
                                         XXXXXXXXX...   Ordernummer (30 tecken)
                                      
I det högra delfönstret har du möjlighet att ta bort rader, t ex om du ångrar en beställning du gjort i inköpsmodulen efter att ordern verkställts. Observera att du då endast hindrar ordern att skickas. Du måste därefter gå in under Inköp | Beställning och i fliken Sök ändra eller avbeställa titeln/titlarna.

Markera aktuell rad.

Klicka på Ta bort.

Klicka på Spara.

Alternativt kan du klicka på Ta bort alla.