Funktionsbeskrivning Karta

 

Övergripande beskrivning

Med kartans hjälp hittar låntagaren lätt var mediet står i biblioteket. När låntagaren har letat fram det önskade materialet i Arena och klickar på länken till placeringen kommer kartan upp på skärmen och en röd blinkande ruta signalerar var det är placerat.

Kartan kan också användas till annat än bibliotekets samlingar. Skrivare, informationsdiskar, hissar, toaletter och annat som besökarna ofta efterfrågar kan markeras på kartan. Genom att söka via en rullgardinsmeny hittar besökaren rätt på egen hand.                    

 

Förberedelser

Karta är en tilläggsmodul. Kontakta er säljare för prisinformation och offert. 
Supporten öppnar sedan BOOK-IT modulen Karta.

Sök upp Arena-användaren i fönstret Administration – Användare.

Gå till fliken Webb, allmänt och gör inställningarna under Visa karta.
Markera kryssrutan om sökträffar i en Arena- eller BOOK-IT PUB-användare ska länka till kartmodulen.
Inmatningsfältet URL ska innehålla sökvägen till den instans som den aktuella användaren ska visa karta för. Exempel:

http://hotel2.axiell.com/app/map/wicket/PageLocations?instance_id=se_demo1.  

Se_demo1 ska bytas ut mot namnet på bibliotekets instans för kartmodulen.

Gå även in under Administration – Grunddata – Allmänt – Organisationsstrukturer för aktuell(a) enhet(er) och markera Visa karta. Observera att denna inställning endast finns på enhetsnivå.