Import-Låntagare

Låntagare - Import   Med hjälp av låntagarimport  kan man importera uppgifter om låntagare från ett externt system, till exempel Ladok eller ett elevregister, som ProCapita eller...

Låntagare - Import

Låntagare - Import   Du kan testa att ladda upp en fil under  Verktyg | Låntagare – Import.  I fönstret ser du om några låntagaruppgifter hamnat i fel position och behöver...

eHUB

Funktionsbeskrivning eHUB Katalogposter Regelverk Lån Statistik Övergripande beskrivning eHUB är en modul som öppnas av Support mot en avgift. eHUB är navet till enkel...

MARC21: inledning.

Funktionsbeskrivning: MARC21   Övergripande beskrivning BOOK-IT importerar och lagrar katalogposter i det internationella standardformatet MARC21. Poster som är katalogiserade...

Organisationsstrukturer

  Tillbaka till Grunddata   Organisationsstrukturer Lägga till kontoorganisationer och enheter Ändra uppgifter om kontoorganisationer och enheter Ta bort...

Release notes

Release notes 10.2 Här finns senaste upplagan av Release notes 10.2. Observera att dokumentet uppdateras regelbundet när nya funktioner tillkommer eller ändringar görs i version 10.2. Senast...

Behörighet

  Behörighet Ändra behörigheter Övriga fönster FreeLib   Observera: Fönstret Behörighet har fått ett nytt utseende i och med BOOK-IT version 10.2. Fönstret ...

Hantering

Tillbaka till Grunddata Hantering Lägga till regler för hantering av medier Ändra regler för hantering av medier Ta bort regler för hantering av medier I fönstre t Z39.70...

Parameterunderhåll - Cirkulationsparametrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Parameterunderhåll - Systemparametrar

  Systemparametrar Systemparametrarna är gemensamma för hela systemet, det vill säga för alla kontoorganisationer som ingår i installationen. En del av parametrarna ger användaren...

Meddelandemallar

Tillbaka till Grunddata Meddelandemallar Lägga till meddelandemallar Ändra meddelandemallar Ta bort meddelandemallar T ips I fönstret  Meddelandemallar ...

Etikettutskrifter

Etikettutskrifter Systemet erbjuder en enkel rutin för utskrift av ryggetiketter och bibliografiska etiketter. Ryggetiketterna innehåller hyllsignatur från katalogposternas fält 852 h (för...

Funktionsbeskrivning+hjälptext Automatiserade jobb

Automatiserade jobb Övergripande beskrivning Denna funktion användas för att ställa in automatisk körning av vissa rutiner. Körningarna ställs med några undantag (se i listan nedan) in per...

Katalog, introduktion

Katalog I menyn Katalog hittar du information om alla funktioner som är relaterade till katalogen, till exempel sökning, reservationer, gallring, exemplarhantering, gallring och...

GDPR

GDPR   Axiell arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra produkter och tjänster utifrån de krav som den nya dataskyddsförordningen GDPR innebär. Efter att alla anställda i...

Roller

Roller Lägga till roller Ändra uppgifter om roller Ta bort roller För att rationalisera administrationen av systemets olika användare och de villkor som skall gälla för deras...

Restriktioner

Attribut Attribut ( Restriktioner  och Tillägg) innebär att du, i en roll, kan lägga begränsningar för vissa menyalternativ, vilket i sin tur innebär att den användare som du knyter...

Allmänna dokument

Allmänna dokument Installation av klient  2021-07-02 Klienten för installation hittar du här .  (Endast 10.1) Tekniska förutsättningar  2021-07-02 Tips och kända...