Funktionsbeskrivning Omslagsbilder

Funktionsbeskrivning: Omslagsbilder Övergripande beskrivning Du har möjlighet att visa omslagsbilder i anslutning till katalogposter i Expertsök, Arena och BOOK-IT PUB. Leverantörer...

eHUB

Funktionsbeskrivning eHUB Katalogposter Regelverk Lån Statistik Övergripande beskrivning eHUB är en modul som öppnas av Support mot en avgift. eHUB är navet till enkel...

Release notes

Release notes 10.1 Här finns senaste upplagan av Release notes 10.1.Observera att dokumentet uppdateras regelbundet när nya funktioner tillkommer eller ändringar görs i version 10.1. Senast...

Katalogisera, fritt

Katalogisera, fritt Fönstret används ofta för att korrigera i befintliga katalogposter men kan också användas för att skapa en ny katalogpost. Katalogisera, fritt består av två flikar, Marc...

Katalogisera, introduktion

Katalogisera Introduktion Katalogisering kan göras i två olika fönster, Katalogisera, via mallar och Katalogisera, fritt . Katalogisera, fritt Katalogisera, fritt är ett fönster...

Katalog, introduktion

Katalog I menyn Katalog hittar du information om alla funktioner som är relaterade till katalogen, till exempel sökning, reservationer, gallring, exemplarhantering, gallring och...

Årsstatistik- Visa

2. Visa 1. Välj Administration i huvudmenyn 2. Välj Årsstatistik 3. Välj eventuell Enhetsgrupp 4. Klicka på Utför Det är alltid den senaste årsstatistikkörningen inom...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...

FB Katalogimporter

Katalogimporter   BOOK-ITs katalog kan lagra poster i två olika MARC-format: MARC21 och BTJMARC1 (men bara ett format per installation). Dessa format finns upplagda i fönstret ...

BOOK-IT Eco

Funktionsbeskrivning: BOOK-IT Eco för externa räkningar. Tilläggsmodul. Övergripande beskrivning BOOK-IT kan integreras med affärssystem via tilläggsmodulen BOOK-IT Eco....

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Fliken  Webb, allmänt Fliken  Webb, filter Tips Ta bort användare ...

Beställning

(Fjärrlån är en tilläggsmodul i BOOK-IT) Fjärrlån 1. Inläggning av fjärrlånebeställning 2. Beläggning och beställning     Import från Libris Fjärrlån 3. Sökning/bevakning...

Funktionsbeskrivning Onlinebetalning Arena

                                                        ...

Allmänna dokument

Allmänna dokument Installation av klient Klienten för installation hittar du här . Tekniska förutsättningar Tips och kända fel   2020-02-13 Offline Loggfiler ...

Katalogiseringsmallar

Tillbaka till Grunddata Katalogiseringsmallar   I detta grunddatafönster presenteras de mallar för katalogisering som finns upplagda i systemet.  Observera: för att skapa...

Katalogisera, via mallar

Katalogisera, via mallar Detta avsnitt behandlar fönstret Katalogisera, via mallar . Klicka här för att läsa introduktionsavsnittet till katalogisering. Om din installation av BOOK-IT...