Tillbaka till Grunddata

 

Etikettinställningar

Skapa etikettinställningar
Ändra etikettinställningar

I detta grunddatafönster hanterar du villkoren för de utskrifter av olika etiketter som systemet erbjuder: ryggetiketter, bibliografiska etiketter och adressetiketter. För information om de praktiska utskriftsrutinerna, se Etikettutskrifter (för ryggetiketter och bibliografiska etiketter) och Adressetiketter. Adressetiketter kan skrivas ut från fönstren Låntagarinformation, Mängd låntagare, Fjärrlån, Grunddata | Bibliotek, fjärrlån samt Grunddata | Leverantörer).

Skapa etikettinställningar

Gör så här för att skapa etikettinställningar

1. Välj Grunddata | Allmänt | Etikettinställningar i huvudmenyn
2. Välj flik för etikettyp
3. Gör önskade justeringar av standardinställningarna
4. Klicka på Spara eller OK för att lagra ändringarna

Fälten x-position och y-position hänvisar till startposition för texten på etiketterna - från vänsterkant respektive överkant.

Om du markerar rutan Förvald så innebär det att valet för Ryggetikett eller Bibliografisk etikett  är förvalt i fönstren Katalog Lokalisera samt Katalog | Etikettutskrifter.

För ryggetiketter finns det två olika val: Ryggetikett, som är grundinställningen skriver endast ut hyllsignum, samt Ryggetikett lång, som skriver ut hyllsignum, författare och titel. Det val som du gör här, och sparar, är den variant som skrivs ut.

Det gäller att testa sig fram med inställningarna för x- och y-positionerna. Du kan börja ange 10 för båda, och justera vid behov.

För Ryggetikett ska radioknappen Stående vara vald. Etikettstorlek tillämpas inte för denna typ.

För Ryggetikett lång ska du välja radioknappen Liggande. Nu aktiveras rutorna för Etikettstorlek. Du kan förslagsvis testa att skriva 12 i rutan för Bredd och 20 i rutan för Höjd (=Längd).

Obs! inställningarna gäller per användare; varje användare i BOOK-IT måste definiera sina egna etikettinställningar.

Respektive etikettyp skrivs ut på därtill hörande etikettskrivare. Typsnitt och marginaler måste ställas in så det fungerar med skrivaren.

 

Ändra etikettinställningar

Gör så här för att ändra etikettinställningar:

1. Välj Grunddata | Allmänt | Etikettinställningar  i huvudmenyn
2. Välj etikettyp
3. Gör önskade justeringar
4. Klicka på Spara eller OK för att lagra ändringarna

Tillbaka till Grunddata