Låntagare - Import

 

Med hjälp av låntagarimport kan man importera uppgifter om låntagare från ett externt system, till exempel Ladok eller ett elevregister, som ProCapita eller Extens. Detta gäller inte SPAR.

I fönstret Verktyg | Låntagare – Import kan du testa att ladda upp en fil och direkt få information från systemet om det förekommer felaktigheter i filen samt var de felaktigheterna i så fall finns. När du justerat utsprungsfilen kan du göra ett nytt försök. När du gjort justeringar kan du direkt importera filen i BOOK-IT. 

Överst till höger i fönstret finns knappen Bläddra. Välj vilken fil som ska importeras till BOOK-IT. I Funktionsbeskrivningen Import låntagare kan du läsa mer om hur filerna behöver vara namngivna och beskaffade för att smidigt kunna importeras in i BOOK-IT.  

I fliken Filinnehåll kan man se all information som filen innehåller om respektive låntagare. 
Om det finns något fel i filen kommer en dialogruta upp: ”Fil inläst med fel”. Klicka OK.

I fliken Fel, kolumnen Felbeskrivning anger systemet anledningen till att filen ej kan läsas in korrekt. Observera att det kan finnas mer än ett fel i en låntagarpost. I exemplet nedan syns i kolumnen Rad att två av felen härrör från samma låntagarfil. Klicka på Visa rad för att se hela låntagarinformationen. 


Om det ej finns några fel i filen kan filen importeras direkt via knappen Importera. När du gör det öppnas en dialogruta ”Filen inläst. Skicka resultatrapport till följande e-postadress”. Du har möjlighet att skriva in vilken e-postadress som ska få rapport om att importen genomförts.