Funktionsbeskrivning: Omslagsbilder

Övergripande beskrivning

Du har möjlighet att visa omslagsbilder i anslutning till katalogposter i Expertsök, Arena och BOOK-IT PUB. Leverantörer av omslagsbilder hanteras i grunddatafönstret Bildleverantör under Administration | Grunddata | Webb.

En förutsättning för att det ska fungera att anropa bilderna är att bildleverantören lagrar bilderna på ett sätt som kan hanteras i BOOK-IT. Det är vanligt att bilderna sparas som enskilda filer namngivna efter mediets ISBN eller EAN.

Förberedelser

Leverantörer av omslagsbilder hanteras i grunddatafönstret Bildleverantör under Administration | Grunddata | Webb. Det finns plats för sex bildleverantörer som anges i en bestämd prioritetsordning. Prioritet har högst prioritet, och innebär att bilder hämtas i första hand från den leverantören, i andra hand från leverantör med prioritet 1 och så vidare. Alla sex leverantörer kan vara aktiverade samtidigt.

Varje leverantör kan också förses med en sök-url som bildar en klickbar länk till själva titeln hos leverantören.

Du kan inte lägga till fler än de sex bildleverantörer som levereras med systemet men du kan ändra de inlagda till andra leverantörer.

Läs anvisningar i fönstret Administration| Grunddata | Webb| Bildleverantör

Exempel:

Axiell (Bokinfo, kräver abonnemang, kontakta oss via formulär)

Tjänsten omfattar det mesta som har svenskt ISBN och som säljs på den kommersiella bokmarknaden i Sverige, det vill säga tryckta böcker, ljudböcker, e-böcker, e-ljudböcker och andra typer av medier som är försedda med ett ISBN-nummer. Omslagsbilder till filmer, konsolspel, musik-cd och annat vanligt på bibliotek förekommande material som ej omfattas av ISBN-standarden ingår ej.

Syndetic Solutions (kräver abonnemang, kontakta BTJ)

Bild-URL: 
http://www.syndetics.com/index.aspx?isbn=@param/mC.JPG&client=XXXXX&type=L12

Sök-URL (Sökväg till medieinformationen): 
http://www.syndetics.com/index.aspx?isbn=@param/index.html&client=XXXXX&type=rw12

Ersätt XXXXX med ditt användarnamn som du fått från Syndetics/BTJ.

Syndetics levererar bilder till böcker (vanliga tryckta böcker samt storstilsutgåvor, e-böcker) via ISBN-nummer och svenskt AV-material via EAN-nummer. I BOOK-IT måste du lägga upp detta som två bildleverantörer där den ena hämtar bild via ISBN och den andra via EAN.
Läs anvisningar i fönstret Administration| Grunddata | Webb| Bildleverantör.

Tips och goda råd 

Ändringar av uppgifter i detta fönster medför att Arena och BOOK-IT PUB måste omindexeras för att ändringarna ska slå igenom på webben. Kontakta Support innan du ändrar.

Katalogposter i vilka fält 020 och 022 i MARC21 och 350 c i BTJMARC1 innehåller andra uppgifter än enbart ISBN- eller ISSN-numret (till exempel uppgift om bandtyp som är vanligt i LIBRIS-poster) kan få problem med bildvisningen beroende på vilken leverantör man valt.