Tillbaka till Grunddata

Medieklasser

Här skapar du inställningar för de medietyper som används i Arena och BOOK-IT PUB – så kallade medieklasser.

 

Om ditt bibliotek har en installation med MARC21 som katalogpostformat:

Som styrande villkor kan du använda posternas 
katalogposttyp,
medietyp,
innehållstyp 
(klartextbegrepp som hämtas från katalogpostfält 939 delfält a alternativt RDA-koder 336 b), 
formattyp (klartextbegrepp som hämtas från katalogpostfält 939 delfält b alternativt RDA-koder 337 b), 
bärartyp (klartextbegrepp som hämtas från katalogpostfält 939 delfält c alternativt RDA-koder i 338 b) 
publikationstyp och 
hyllsignatur (hämtas från katalogpostfält 082 delfält h)
- fristående eller i kombination.

Listrutorna överst i fönstret används för att filtrera visningen av inställningar. Vill du t ex se vilka regler som satts upp för olika typer av tryckt text väljer du medietyp Tryck i den översta raden. Underliggande rader visar vilka regler som finns för det filter som valts. Har inget filter valts visas alla regler.

Grundinställning MARC21 (öppnas i ny flik)


Om ditt bibliotek har en installation med BTJMARC1 som katalogpostformat:

Som styrande villkor kan du använda posternas 
katalogposttyp,
objektkod,
medietyp,
innehållstyp (klartextbegrepp som hämtas från katalogpostfält 939 delfält a), 
formattyp (klartextbegrepp som hämtas från katalogpostfält 939 delfält b), 
bärartyp (klartextbegrepp som hämtas från katalogpostfält 939 delfält c) 
publikationstyp och 
hyllsignatur (hämtas från katalogpostfält 081 delfält h)
- fristående eller i kombination.

Listrutorna överst i fönstret används för att filtrera visningen av inställningar. Vill du t ex se vilka regler som satts upp för olika typer av tryckt text väljer du objektkod Tryckt material i språklig form, i den översta raden. Underliggande rader visar vilka regler som finns för det filter som valts. Har inget filter valts visas alla regler.

Grundinställning BTJMARC1 (öppnas i ny flik)

 

Lägga till regelverk för medieklasser för Axiell Arena/BOOK-IT PUB

Gör så här för att skapa en inställning för en medieklass i Axiell Arena eller BOOK-IT PUB:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Webb | Medieklasser
3. Välj kontoorganisation
4. Klicka på Lägg till
5. Ange ett eller flera villkor med hjälp av de tillgängliga variablerna (katalogposttyp, objektkod, medietyp etc)
6. Välj medieklass i rullgardinsmenyn Medieklass
8. Klicka på Uppdatera
9. Klicka på Spara eller OK

Observera att medieklasserna är angivna på engelska.

Exempel 

Exempel 1
Ljudböcker på CD ska tillhöra medieklassen CD-bok.
BTJMARC1: Välj objektkod Ljudbok: cd (/LC) samt medieklass cdBook.
MARC21: Välj medietyp Ljudbok, CD samt medieklass cdBook


Exempel 2
Tidskrifter ska tillhöra medieklassen Tidskrift
BTJMARC1: Välj objektkod Tryckt material i språklig form, publikationstyp Årgång "del" i seriell publikation och medieklass periodical 
MARC21: Välj medietyp Tryck, publikationstyp 4 och medieklass periodical

Exempel 3
Dagstidningar ska tillhöra medieklassen Dagstidning.
BTJMARC1: Välj objektkod Tryckt material i språklig form, publikationstyp Årgång "del" i seriell publikation, skriv Ä* i kolumnen för hyllsignatur samt välj medieklass newspaper.
MARC21: Välj medietyp Tryck, publikationstyp 3 och medieklass newspaper.

Exempel 4
Ljudböcker i mp3-format ska tillhöra medieklassen digitalAudioFile.
BTJMARC1: Välj objektkod 
Ljudupptagning: språklig, skriv mp3 i kolumnen Formattyp samt välj medieklass digitalAudioFile.
Observera att detta förutsätter att begreppet mp3 finns i katalogpostens fält 939 b.

MARC21: Välj medietyp Ljudbok, CD, skriv mp3 i kolumnen Formattyp samt välj medieklass digitalAudioFile.
Observera att detta förutsätter att begreppet mp3 finns i katalogpostens fält 939 b eller 337 a.


Exempel 5
E-böcker, e-ljudböcker, e-tidskrifter, e-musik och e-film ska tillhöra olika medieklasser.

BTJMARC1: Här behövs det skapas fem regler.
Regel 1: Objektkod Elektroniska resurser – mediaklass eBook
Regel 2: Objektkod Elektroniska resurser – Innehållstyp e-ljudbok (skriv i klartext med gemener och bindestreck) - medieklass eAudio
Regel 3: Objektkod Elektroniska resurser – Publikationstyp Årgång "del" i seriell publikation" - medieklass ePeriodical
Regel 4: Objektkod Elektroniska resurser - hyllsignatur Y* - medieklass eMusic
Regel 5: 
Objektkod Elektroniska resurser – Innehållstyp film (strömmande) (skriv exakt så, det hämtas från fält 939) - medieklass eVideo.
Observera! Om biblioteket har Libris-poster, vilket ingår i avtal med FörlagEtt för tjänsten Cineasterna, måste du lägga till fält 939 med texten film (strömmande). Kontakta Support om du behöver hjälp.

MARC21: 
Regel 1: Medietyp E-text - medieklass eBook
Regel 2: Medietyp E-ljudbok -medieklass eAudio
Regel 3: Medietyp E-text - publikationstyp 4 - medieklass ePeriodical
Regel 4: Medietyp E-musik - medieklass eMusic
Regel 5: Medietyp E-film - medieklass eVideo

Om två eller flera regler "kolliderar" med varandra ska reglerna ses som hierarkiskt ordnade, från vänster till höger. Exempel: en regel som bara beaktar katalogposttyp slår ut/ersätter en regel som endast tar hänsyn till objektkod. Jfr motsvarande struktur i fönstret Cirkulationsparametrar. För hyllsignaturer gäller SAB-systemets hierarkiska struktur. Regel på lägre nivå (exempel: Dop*) ersätter alltså regel på högre nivå (exempel: Do*).

 

OBS! 

En ändring i inställningarna för medieklasser kräver att Arena eller åtminstone berörda poster omindexeras. Vid ändring av enstaka regler kan knappen Omindexera poster i fönstret Mängd katalogposter användas. Vid mer omfattande förändringar rekommenderar vi en beställningar av en total omindexering av Arena.

Om det finns flera kontoorganisationer i systemet måste alla ha samma inställningar i detta fönster.

 

Tips
I Arena och BOOK-IT PUB finns en koppling till en medietypsikon. Bibliotek med Axiell Arena kan ladda upp egna bilder och koppla dem till respektive medieklass. Hur du gör detta finns i manualen Axiell Arena för administratören som kan laddas ner från Arena-hjälpen (menyvalet Manualer)

Observera att det finns medieklasser som kräver relevant information i posterna (till exempel egen objektkod) för att kunna implementeras. Exempel på detta är paperback, hardback, computerGame, ps3Game och ps4Game.


Tillbaka till Grunddata