Allmänna dokument

Allmänna dokument Installation av klient Klienten för installation hittar du här . Tekniska förutsättningar  2020-06-02 Tips och kända fel   2020-07-06 Offline...

Låntagare- Skapa

Skapa låntagare Instruktionsfilm  (länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" Skapa låntagarkonto för ny...

Funktionsbeskrivning+hjälptext Automatiserade jobb

Automatiserade jobb Övergripande beskrivning Denna funktion användas för att ställa in automatisk körning av vissa rutiner. Körningarna ställs med några undantag (se i listan nedan) in per...

Expertsök2

  Expertsök  Instruktionsfilm (länk till Youtube, öppnas i ny flik) Kvalifikatorer för installationer med BTJMARC1  och MARC21   Söka i...

Meddelandeformat

Tillbaka till Grunddata Meddelandeformat   Välja meddelandeformat T ips Välja bort meddelandeformat Tillgängliga meddelandeformat I detta fönster väljer du...

Aktiva användare

Aktiva användare I fönstret Aktiva användare kan du se vilka användare som är inloggade i BOOK-IT och vilka fönster som är öppna. Varje fönster som är öppet i BOOK-IT får sitt eget...

Funktionsbeskrivning Karta

Funktionsbeskrivning Karta   Övergripande beskrivning Med kartans hjälp hittar låntagaren lätt var mediet står i biblioteket. När låntagaren har letat fram det önskade materialet i...

Administration

Administration I menyn under  Administration  hittar du allt som gäller användarhantering, parameterinställningar, egen grunddata, kalender, statistik och offlinedrift. I...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Fliken  Webb, allmänt Fliken  Webb, filter Tips Ta bort användare ...

Parametunderhåll- Systemparamentrar

  Systemparametrar Systemparametrarna är gemensamma för hela systemet, det vill säga för alla kontoorganisationer som ingår i installationen. En del av parametrarna ger användaren...

BOOK-IT Eco

Funktionsbeskrivning: BOOK-IT Eco för externa räkningar. Tilläggsmodul. Övergripande beskrivning BOOK-IT kan integreras med affärssystem via tilläggsmodulen BOOK-IT Eco....

Katalog, introduktion

Katalog I menyn Katalog hittar du information om alla funktioner som är relaterade till katalogen, till exempel sökning, reservationer, gallring, exemplarhantering, gallring och...

Medietyper och publikationskoder

Medietyper och publikationstyper Medietyper och publikationstyper skapas av olika kombinationer av koder i fälten 000, 007 och 008. Nedanstående tabell visar hur...
 

Ändra lösenord

Du har möjlighet att ändra ditt lösenord för inloggning i BOOK-IT. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Ändra lösenord
3. Skriv in ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord
4. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken varav minst en siffra enligt grundinställningen i BOOK-IT i systemparametern VALID_PASSWORD_CHAR.
5. Bekräfta ditt nya lösenord genom att skriva in det även i fältet Bekräfta.
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Stäng.