Release notes

Release notes 10.2 Här finns senaste upplagan av Release notes 10.2. Observera att dokumentet uppdateras regelbundet när nya funktioner tillkommer eller ändringar görs i version 10.2. Senast...

Allmänna dokument

Allmänna dokument Installation av klient  2021-07-02 Klienten för installation hittar du här .  (Endast 10.1) Tekniska förutsättningar  2021-07-02 Tips och kända...

Utskrifter/utskick- Nya

Utskrifter / utskick Nya utskrifter och utskick Du kan göra utskrifter och utskick av till exempel krav och reservationsmeddelanden antingen för en särskild enhet eller för samtliga...

Låntagarinformation

Låntagarinformation Instruktionsfilm (Länk till Youtube, öppnas i ny flik) För bäst skärpa bör filmen ses i högsta kvalitet (720 p) samt "Bioläge" Allmänna låntagaruppgifter (till...

Meddelandetexter

Tillbaka till Grunddata Meddelandetexter Lägga till meddelandetexter Skapa kopplingar mellan meddelandetexter och meddelandeformat Ändra meddelandetexter Ändra...

Mängd exemplar

    Mängd Exemplar Göra utsökning T räfflistan Ändra mängd exemplar Göra utsökning Gör så här för att söka en Mängd Exemplar. 1. Välj Katalog i huvudmenyn ...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Status

Tillbaka till Grunddata Status Lägga till status Ändra uppgifter om status Ta bort status T ips I detta grunddatafönster presenteras de olika status som finns upplagda i...

Parametunderhåll- Systemparamentrar

  Systemparametrar Systemparametrarna är gemensamma för hela systemet, det vill säga för alla kontoorganisationer som ingår i installationen. En del av parametrarna ger användaren...

Orderregler

Tillbaka till Grunddata   Orderregler (leverantörsrelationer) Lägga till orderregler Ändra orderregler Ta bort orderregler Tips I detta grunddatafönster presenteras...

Mängd låntagare

Mängd Låntagare Med hjälp av denna funktion kan du söka ut, ändra och ta bort låntagare i mängd. Personalen kan ha olika behörighet att titta på, skicka meddelanden eller göra ändringar i...

Medieklasser

  Tillbaka till Grunddata Medieklasser Här skapar du inställningar för de medietyper som används i Arena och BOOK-IT PUB – så kallade medieklasser .   Om ditt bibliotek...

Funktionsbeskrivning Omslagsbilder

Funktionsbeskrivning: Omslagsbilder Övergripande beskrivning Du har möjlighet att visa omslagsbilder i anslutning till katalogposter i Expertsök, Arena och BOOK-IT PUB. Leverantörer...

Bildleverantör

Tillbaka till Grunddata Bildleverantör Aktivera bildleverantör Lägga till bildleverantör Ta bort bildleverantör Tips I detta grunddatafönster hanteras leverantörer av...

Swish-betalningar

Funktionsbeskrivning: Axiell Pay with Swish  (tilläggsmodul) Övergripande beskrivning Med  Axiell Pay med Swish  kan låntagaren betala avgifter som skapats i...

Import

Fjärrlån Import Fönstret Importera används för att hämta in poster för titlar som beställts i Libris fjärrlån. Det finns automatiserat jobb som kan väljas för detta - om inställning görs...
 

Ändra lösenord

Du har möjlighet att ändra ditt lösenord för inloggning i BOOK-IT. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Ändra lösenord
3. Skriv in ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord
4. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken varav minst en siffra enligt grundinställningen i BOOK-IT i systemparametern VALID_PASSWORD_CHAR.
5. Bekräfta ditt nya lösenord genom att skriva in det även i fältet Bekräfta.
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Stäng.