BOOK-IT Eco

Funktionsbeskrivning: BOOK-IT Eco för externa räkningar. Tilläggsmodul. Övergripande beskrivning BOOK-IT kan integreras med affärssystem via tilläggsmodulen BOOK-IT Eco....

Leverantörer, katalogposter

Tillbaka till Grunddata Leverantörer, katalogposter Automatisk hämtning med FTP  (Libris, BURK) Automatisk hämtning med OAI-PMH  (Libris) Manuell hämtning  (fönstret...

Allmänna dokument

Allmänna dokument Installation av klient Klienten för installation hittar du här . Tekniska förutsättningar Tips och kända fel   2020-03-26 Offline  2020-03-27 ...

Etikettinställningar

Tillbaka till Grunddata   Etikettinställningar Skapa etikettinställningar Ändra etikettinställningar I detta grunddatafönster hanterar du villkoren för de utskrifter av...

Spårning

Spårning Observera att detta fönster endast används av Axiells utvecklingsteam vid behov av felsökning. Denna funktion förbättrar felsökningsmöjligheterna vid klientfel av mer diffus...

Parametunderhåll- Systemparamentrar

  Systemparametrar Systemparametrarna är gemensamma för hela systemet, det vill säga för alla kontoorganisationer som ingår i installationen. En del av parametrarna ger användaren...

Release notes

Release notes 10.1 Här finns senaste upplagan av Release notes 10.1.Observera att dokumentet uppdateras regelbundet när nya funktioner tillkommer eller ändringar görs i version 10.1. Senast...

Adresser, egna

Tillbaka till Grunddata   Adresser, egna   Adresstyper Skapa koppling mellan adresstyp och adress Ändra koppling mellan adresstyp och adress Ta bort koppling...

Användare

Användare Söka användare Lägga till användare Ändra villkor för användare Fliken  Webb, allmänt Fliken  Webb, filter Tips Ta bort användare ...

Parameterunderhåll- Cirkulationsparamentrar

    Cirkulationsparametrar Lägga till villkor Ändra villkor Ta bort villkor Cirkulationsparametrarna utgör grunden för bibliotekets cirkulationshantering, både via...

Organisationsstrukturer

  Tillbaka till Grunddata   Organisationsstrukturer Lägga till kontoorganisationer och enheter Ändra uppgifter om kontoorganisationer och enheter Ta bort...

FB Katalogimporter

Katalogimporter   BOOK-ITs katalog kan lagra poster i två olika MARC-format: MARC21 och BTJMARC1 (men bara ett format per installation). Dessa format finns upplagda i fönstret ...

Medieklasser

  Tillbaka till Grunddata Medieklasser Här skapar du inställningar för de medietyper som används i Arena och BOOK-IT PUB – så kallade medieklasser .   Om ditt bibliotek...

Funktionsbeskrivning Omslagsbilder

Funktionsbeskrivning: Omslagsbilder Övergripande beskrivning Du har möjlighet att visa omslagsbilder i anslutning till katalogposter i Expertsök, Arena och BOOK-IT PUB. Leverantörer...

eHUB

Funktionsbeskrivning eHUB Katalogposter Regelverk Lån Statistik Övergripande beskrivning eHUB är en modul som öppnas av Support mot en avgift. eHUB är navet till enkel...

Katalogisera, fritt

Katalogisera, fritt Fönstret används ofta för att korrigera i befintliga katalogposter men kan också användas för att skapa en ny katalogpost. Katalogisera, fritt består av två flikar, Marc...

Katalogisera, introduktion

Katalogisera Introduktion Katalogisering kan göras i två olika fönster, Katalogisera, via mallar och Katalogisera, fritt . Katalogisera, fritt Katalogisera, fritt är ett fönster...
 

Ändra lösenord

Du har möjlighet att ändra ditt lösenord för inloggning i BOOK-IT. Gör så här:

1. Välj Arkiv i huvudmenyn
2. Välj Ändra lösenord
3. Skriv in ditt nuvarande lösenord i fältet Lösenord
4. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord. Lösenordet ska bestå av minst sex tecken varav minst en siffra enligt grundinställningen i BOOK-IT i systemparametern VALID_PASSWORD_CHAR.
5. Bekräfta ditt nya lösenord genom att skriva in det även i fältet Bekräfta.
6. Klicka på Uppdatera och därefter på Stäng.