Release notes 10.1

Här finns senaste upplagan av Release notes 10.1.Observera att dokumentet uppdateras regelbundet när nya funktioner tillkommer eller ändringar görs i version 10.1.

Senast uppdaterad 2020-08-28

Release notes