Release notes 10.2

Här finns senaste upplagan av Release notes 10.2. Observera att dokumentet uppdateras regelbundet när nya funktioner tillkommer eller ändringar görs i version 10.2.

Senast uppdaterad 2022-03-11

Release notes

Release notes 10.2.6