Funktionsbeskrivning: Meröppet

Övergripande beskrivning

Funktionen Meröppet är i första hand utvecklad för att fungera tillsammans med en extern lösning för hantering av bibliotek under obemannat öppethållande, till exempel Meröppet-lösningen från Axiell/Bibliotheca. Ett bibliotek som under vissa tider har öppet utan att personal är närvarande behöver kunna styra vem som får lov att komma in. Dessa regler kan skilja sig åt från BOOK-ITs ordinarie regelverk när det gäller skulder och signaler.

Meröppet är en modul som öppnas av Axiell mot en avgift.

Funktioner
Rolltyp i Administration| Roller: Meröppet –dörrpassage.

Kryssruta i Låntagarinformation, fliken Allmänt med benämningen Meröppet.

Cirkulation | Mängd låntagare: Utsökningsmöjlighet i fliken Sökning för låntagare som gett getts meröppetbehörighet. Möjlighet att tilldela och ta bort meröppet-behörighet i fliken Träfflista. BOOK-IT version 10.2: möjlighet att söka fram låntagare som spärrats från meröppet. 

Administration|Grunddata|Statistik|Statistikprofiler: Visningsbara fält i Låntagarstatistik:

  • Antal passager.  Variabeln kan användas om tilläggsmodulen för Meröppet är aktiverad. För Antal passager gäller att varje genomförd  inloggning (via Inloggningsmodulen) räknas, även om en och samma låntagare har loggat in flera gånger under samma dag.
  • Meröppetbehörighet. Variabeln gäller antal låntagare som har fått tillgång till Meröppet genom att kryssrutan för detta markerats i Låntagarinformationens flik Allmänt.

Regelverk

Låntagare som har försetts med Meröppet-behörighet kan alltid öppna aktuell dörr med hjälp av lånekort (eller motsvarande) och PIN-kod. PIN-kod och lånekortsuppgifter hämtas från BOOK-IT. Eventuella fingeravtryck registreras med en särskild programvara utanför BOOK-IT-miljön.

Meröppet-behörighet tar inte hänsyn till eventuella skulder och signaler på låntagarens konto. Spärr av låntagare då det gäller inpassering görs genom att kryssrutan vid Meröppet i Låntagarinformation, fliken Allmänt bockas av.

BOOK-IT version 10.2: Ny funktion Spärr av meröppetlåntagare. Spärren läggs i Låntagarinformationen, fliken Signaler, knappen Lägg till meddelande. Ta bort spärren genom att ta bort meddelandet samt klicka i behörighet i Låntagarinformationen, fliken Allmänt. 

Förberedelser

Vid installation av den externa programvaran ska passagesystemet knytas till en ny användare med en roll som tillhör rolltypen Meröppet –dörrpassage.

Låntagare som ska ha tillträde till biblioteket under de obemannade tiderna ger behörighet till detta en och en i Låntagarinformation, fliken Allmänt eller Cirkulation | Mängd låntagare.

Om ni har flera Meröppet-bibliotek finns möjlighet att i låntagarposterna klicka på knappen Enheter och välja det eller de bibliiotek som låntagaren ska ha tillgång till. Om detta inte görs har den aktuella låntagaren tillgång till alla meröppna bibliotek.