Aktiva användare


I fönstret Aktiva användare kan du se vilka användare som är inloggade i BOOK-IT och vilka fönster som är öppna. Varje fönster som är öppet i BOOK-IT får sitt eget sessions-id medan sekvens-id är samma för varje fönster öppnad av samma användare . I spalten Användarnamn ser du vem som är inloggad, samt i spalten Rutin vilket fönster det är som öppnats. Spalten Tidpunkt anger när fönstret öppnades.

Det går inte att ta bort aktiva användare i detta fönster.