Tillbaka till Grunddata

Status

Lägga till status
Ändra uppgifter om status
Ta bort status
T
ips


I detta grunddatafönster presenteras de olika status som finns upplagda i systemet. Uppgifterna ligger till grund för det praktiska arbetet med exemplar. Systemet levereras med ett antal fördefinierade statusbeteckningar, till exempel Betald räkning, Försvunnen, På räkning, Påstås återlämnad och Reservation borttagen.
Om en låntagare tar bort en infångad reservation och det aktuella exemplaret är boende på  hämtstället får exemplaret Reservation borttagen.
Observera att exemplar som har fått status Betald räkning inte kan lånas ut. Du måste gallra det aktuella exemplaret och lokalisera det på nytt om det ska kunna användas i cirkulationen. Statusen sätts på exemplaret när en ersättningsavgift betalas, vare sig det görs via låntagarinformationens Skulder-flik, via Onlinebetalningar i Arena/BOOK-IT PUB eller via externt ekonomisystem och BOOK-IT Eco. (Läs om cirkulationsparametern Räkningar, ersättningsavgifter i låntagarskuld.)

Med status avses i dessa sammanhang särskilt tilldelade tillstånd för exemplar som av olika skäl och för en period inte ska betraktas som tillgängliga.

Om du anger en status för ett exemplar visas exemplaret inte i Arena och BOOK-IT PUB. Personalen kan dock fortfarande reservera exemplar med status. När ett exemplar med status utlånas eller återlämnas försvinner statusmärkningen, dock inte vid omsättning.

Lägga till status

Gör så här för att lägga till status:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Status...
3. Klicka på Lägg till...

4. Ange ett lämpligt namn på din status. Tänk på att inte använda för långa namn, eftersom det är risk för att inte hela namnet syns i presentationen i klienten.

5. Ange en beskrivning av statusen i fältet Beskrivning. Alternativt kan du ange ett bindestreck eller mellanslag.

6. Klicka på Spara eller OK.

Ändra uppgifter om status

Gör så här för att ändra uppgifter om status:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Status...
3. Markera aktuell status
4. Klicka på Ändra...
5. Ändra namnet eller beskrivningen i respektive fält
6. Klicka på Spara eller OK.


Ta bort status

Gör så här för att ta bort status:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Cirkulation | Status...
3. Markera aktuell status
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK.

Du får en varning om det finns exemplar kopplade till den statusbeteckning du vill ta bort. Statusbeteckningar som är medlevererade kan inte tas bort.

Tips
Du kan söka efter exemplar med avvikande status i Katalog | Mängd exemplar.

 

Status Påstås återlämnad

Om en låntagare hävdar att ett exemplar är återlämnat trots att det inte går att finna på biblioteket går det att välja status Påstås återlämnad. Om du inte vill att exemplaret ska synas på långt kvitto eller under Mina lån i Arena ska du även sätta kryss i rutan Påstås återlämnad under Låntagare längre ner i fönstret. 
Cirkulationsparametern Påstås återlämnad styr vilket antal exemplar som ska gå att hävda som återlämnade. Överstigs det visas en varningsdialog men du kan om du vill godkänna fler exemplar. Exemplar med denna status visas i låntagarinformationens Böcker hemma med en bock i kolumnen P.å.

 

Tillbaka till Grunddata