Tillbaka till Grunddata

Hantering

Lägga till regler för hantering av medier
Ändra regler för hantering av medier
Ta bort regler för hantering av medier

I fönstret Z39.70 Hantering kan du själv med hjälp av medietyper, avdelningar och placeringar styra vilka medier som ska kunna lånas och återlämnas i självbetjäningsautomater.
(I BTJMARC1 använder du objektkod istället för medietyp.)

Grundinställningarna vid leverans är inställda för organisationsnivån "Admin Al", det vill säga den högsta nivån i systemet, som innebär att regeln är gemensam för alla kontoorganisationer i systemet.

Du har möjlighet att skapa nya regler för alla nivåer i organisationen: kontoorganisationsnivå, enhetsnivå samt cirkulationsställe. Detta innebär att du kan skapa olika regler för alla självbetjäningsautomater i systemet. En förutsättning för detta är att det för varje automat finns ett eget cirkulationsställe.

Lägga till regler för hantering av medier


1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Z39.70 | Hantering
3. Välj organisationsnivå i listrutan ovanför Organisation
4. Välj sedan organisationsnivå i listrutan under Organisation
5. Välj medietyp i listrutan under Medietyp. Du har även möjlighet att välja *, det vill säga ange en regel för alla medietyper
6. Välj avdelning i listrutan under Avdelning. Du har även möjlighet att välja *, det vill säga ange en regel för alla avdelningar
7. Välj placering i listrutan under Placering, eller välj * för att ange en regel som gäller för alla placeringar inom avdelningen
8. Bocka i Stöldskydd om stöldskyddet ska aktiveras vid utlån/återlämning
9. Bocka i Tor In om återlämning ska accepteras 
10. Bocka i Tor Ut om utlån ska accepteras
11. Klicka på Lägg till
12. Klicka på Spara eller OK

(Tor In innebär återlämning i alla typer av återlämningsautomater och Tor Ut innebär utlån i alla typer av utlåningsautomater).

Ändra regler för hantering av medier

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Z39.70 | Hantering
3. Markera den rad du vill ändra
4. Gör din ändring i någon av kryssrutorna Stöldskydd, Tor In eller Tor Ut
5. Klicka på Ändra
6. Klicka på Spara eller OK

Ta bort regler för hantering av medier

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Grunddata | Z39.70 | Hantering
3. Markera den rad du ta bort
4. Klicka på Ta bort
5. Klicka på Spara eller OK

Tillbaka till Grunddata