Spårning


Observera att detta fönster endast används av Axiells utvecklingsteam vid behov av felsökning.

Denna funktion förbättrar felsökningsmöjligheterna vid klientfel av mer diffus karaktär.
Så länge fönstret är öppet skapas ytterligare information i den aktuella klientloggen under förutsättning att systemparametern LOG_LEVEL är satt till DEBUG (normalvärde är INFO).


Om denna systemparametrar saknas kan den läggas till.