Transaktionslogg

Detta fönster ger dig möjlighet att kontrollera de offlinetransaktioner som skett på en viss enhet en viss dag. Gör så här för att komma dit:

1. Välj Administration i huvudmenyn
2. Välj Offline | Transaktionslogg

Här presenteras de transaktioner som av någon anledning inte godkänts av systemet, till exempel för att att låntagaren inte finns inlagd i BOOK-IT eller att exemplaret inte existerar. Här ser du också när reserverade böcker återlämnats.

 


Välj i listrutan Enhet den enhet för vilken du vill ta fram en loggfil över offlinetransaktioner.

Skriv in det datum för vilket du vill ta fram en loggfil över offlinetransaktioner. Dagens datum är förvalt.

Klicka på Uppdatera.

I det vita utmatningsfältet presenteras transaktionstypen, dvs om det gäller utlån eller återlämning. Därefter presenteras etikettnummer, felmeddelande och ev titel på exemplaret ifråga.

I de grå fälten visas ev personnummer eller lånekortsnummer, etikettnummer, ev titel och ett felmeddelande.